top of page
חיפוש

'אהבנו כמו שילדים יודעים..' | מבט זוגי לפרשת פִּינְחָס

מה באמת ילדים יודעים ? ואיך הדימוי של אהבת ילדים

יכול לבוא לעזרתנו בקשרים הבוגרים שלנו ?

בנוסף, מה בדיוק חשבה לעצמה מישהי, שהקדישה כתבה שלמה להוכיח לנו

שדווקא הפלאפונים שכל כך מושמצים, יכולים אולי לחזק את הקשר בינינו ?


שיעורי בית, ומשימה לכל אחד ואחת, בפנים 😊🙏


שבת שלום 🌱וגם חלי ראובן, שאומרת את זה במילים אחרות ויפות:


חפשו את הילדים / חלי ראובן


עשיתי לי הרגל

לחפש ילדים

בבני האדם

הם יושבים

בזווית העיניים

בצידי החיוך

בגומות החן

עשיתי לי הרגל

בכל איש לראות ילד

ובכל אישה -ילדה

הם מסתתרים מאחורי

הפנים שלהם

מאחורי ההרגלים

מאחורי ההרס הלא מתוכנן

מאחורי הרים של אגו

מאחורי חומות ילדות

ודרדרים שגידלו על הלב

עשיתי לי הרגל

לדבר אל הילדים שבבני האדם,

ולהקשיב לבקשות העמוקות שלהם

ועשיתי לי גם תפילה -

שתמיד יחפשו בני האדם

את הילדה

שבי

שיצליחו גם הם

לראות את שתי צמותיי

וגומת החן שבסנטר

שיראו

את השמיים

שאני נוגעת בהם

גם כשדרכי אובדת

גם כשנופל עלי צל

גם כשאני שוברת את הים

ויהיה ליבם נוח להבין אותי

וקל יהיה להם לסלוח לי

ולאהוב אותי

שנעשה כולנו הרגל

לראות ילדים

זה מתחת קמטיו של זה

בכל שמיים

ובכל אדמה
27 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page